Nätverk Funktionsnedsättningar

Nätverk Funktionsnedsättningar bidrar till ett gemensamt utvecklingsarbete inom kommunernas LSS-verksamheter riktade till vuxna. Nätverket består av deltagare med ett tydligt mandat att företräda sin kommun, oavsett befattning i hemkommunen. Kommunrepresentant beslutas av förvaltningschefen.

Nätverk Funktionsnedsättning består av chefer från socialtjänsten i Skaraborgs 15 kommuner.