Nätverk Socialchefer

Socialcheferna i Skaraborg träffas regelbundet för erfarenhetsutbyte, omvärldsbevakning och strategisk utveckling inom det sociala området, i de frågor som ses angelägna att samverka kring. Frågorna spänner över hela socialtjänstens område samt vård- och omsorgsområdet.