Två personer kramar varandra i ett mörkt rum

Nätverk Psykisk hälsa, missbruk/beroende

Nätverk Psykisk hälsa, missbruk/beroende arbetar för att gemensamt utveckla arbetet inom kommunernas verksamheter riktade till vuxna med psykiska funktionsnedsättningar och/eller missbruk/beroende. Processtödet är också processtöd i motsvarande samverkansgrupp inom vårdsamverkan Skaraborg vilket garanterar ett kommunikationsflöde mellan kommunala verksamheter och samverkansparter (se vardsamverkanskaraborg.se). Nätverket består av deltagare med ett tydligt mandat att företräda sin kommun, oavsett befattning i hemkommunen. Kommunrepresentationen beslutas av förvaltningschefen.

Kommunala verksamheter strävar efter att använda evidensbaserad kunskap. Evidensbasering innebär i praktiken en sammanvägning mellan kunskap som ger en viss säkerhet genom att ha prövats i forskning, personalens erfarenhet/expertis och klientens kunskap, värderingar och motivation.

Som stöd för kommunerna finns Nationella riktlinjer som ger ett kunskapsunderlag baserad på tillgänglig forskning. Ytterligare stöd finns i Kunskapsguiden och i vägledningar (se Vägledning och stöd vid psykisk funktionsnedsättning, missbruk och beroende, vuxna på Vårdsamverkan Skaraborgs hemsida) och i de Nationella Vård- och Insatsprogram (VIP) som tas fram.

Nätverk Psykisk hälsa, missbruk/beroende består av chefer från socialtjänsten i Skaraborgs 15 kommuner.

Genom nätverket arbetar kommunerna bland annat med

  • omvärldsbevakning,
  • erfarenhetsutbyte,
  • brukarinflytande och
  • metodstöd