Barn med stor nalle sitter på en altan

Nätverk Barn- och Unga

Inom område barn och unga ska förbundet verka för ökat samarbete där det ger mervärde, nya samverkansformer samt för att säkra samverkan mellan huvudmännen för barnets bästa.
Arbetet syftar till att främja barns och ungdomars hälsa (fysiskt, psykiskt och socialt) samt verka för att alla barn och ungdomar ska ha tillgång till hälsofrämjande levnadsvillkor under hela uppväxttiden.

Medlemmar i nätverket består av chefer inom område barn- och unga från socialtjänsten i Skaraborgs 15 kommuner.