Riskbedömning

För varje elevplacering ska en riskbedömning göras av både skola och arbetsplats för att säkerställa att platsen passar för eleven och att eleven inte utsätts för några risker.

Här till höger har vi samlat information och blanketter som vi tagit fram tillsammans med SYV-nätverket som ett gemensamt material fritt att använda för samtliga kommuner.

Att jobba med gemensamt material underlättar för både skola och praktikplatser, samt underlättar vid en implementation av praktikplatsen.se.

I praktikplatsen.se finns också en kvalitétssäkrande funktion där varje arbetsplats som är med och erbjuder platser årligen får bekräfta att de följer arbetsmiljöverkets riktlinjer gällande systematiskt arbetsmiljöarbete samt minderårigas arbetsmiljö. Mer information om funktionen finns också i listan till höger.

www.av.se finns ytterligare information om hur barn och unga får praktisera/arbeta.