Anmälan Praktikplatsen PRAO

Här kan ni som arbetsgivare anmäla ert intresse att vara med och erbjuda praktikplatser till grundskolans PRAO via vårt kommungemensamma verktyg - praktikplatsen.se

Kontrollera innan ni klickar på Skicka in att alla obligatoriska fält är ifyllda.
Om allt är korrekt kommer en bekräftelse på din anmälan på skärm och till angiven e-post.

Om ni har frågor eller funderingar - skicka ett mail till vår support på praktiksupport@skaraborg.se.
Klicka här för att öppna en kort presentation som beskriver hur det fungerar.

GDPR: Angivna personuppgifter lagras i praktikplatsen.se.
Uppgifterna används som kontaktuppgifter rörande praktikplatser och kan även komma att användas till andra kontakter rörande samverkan skola/arbetsliv.
Du kan läsa mer i vår integritetspolicy

Varmt välkommen med er anmälan!

(* = obligatoriska fält)

Uppgiftslämnare*
Organisationsnr *
Bolagsnamn *
Bolagsadress *
Arbetsplatsens namn
Besöksadress
Verksamhetstyp *
Bransch *
Kommun *
Företagsbeskrivning*
Bild/logotyp
Yrke *
Arbetsuppgifter *
Arbetstider *
Specifika krav?
Lunch *
Klädsel *
Välkomsttext till elev *
Övrig information
Platsadministratör - namn *
Platsadministratör - e-post *
Platsadministratör - telefon *
Kontaktperson - namn *
Kontaktperson - e-post *
Kontaktperson - telefon *
Arbetsmiljö *
Arbetsplatsen är medveten om, har tagit del av och följer arbetsmiljöverkets föreskrifter för systematiskt arbetsmiljöarbete samt minderårigas arbetsmiljö (läs mer här: https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/broschyrer/sa-far-barn-och-ungdomar-arbeta-adi-43-broschyr/)

Skicka formulär: