Anmälan Praktikplatsen APL

Här kan ni som arbetsgivare anmäla ert intresse att vara med och erbjuda praktikplatser till Gymnasieelever via vårt kommungemensamma verktyg - praktikplatsen.se

Gymnasiet kan i vissa fall innefatta både ungdoms- och vuxenutbildning, beroende på program och ort.

Det vanligaste är att man som elev gör sin praktik 5 dagar/vecka under 4-6 veckorsperioder (APL), men det kan också förekomma utbildningar där eleverna är ute på praktik under längre perioder, men endast 2-3 dagar per vecka (Lärling).

Kontrollera innan ni klickar på Skicka in att alla obligatoriska fält är ifyllda.
Om allt är korrekt kommer en bekräftelse på din anmälan på skärm och via e-post till angiven uppgiftslämnare.

Om ni har frågor eller funderingar - skicka ett mail till vår support på praktiksupport@skaraborg.se.
Klicka här för att öppna en kort presentation som beskriver hur det fungerar.

GDPR: Angivna personuppgifter kommer lagras i praktikplatsen.se.
Uppgifterna används som kontaktuppgifter rörande praktikplatser och kan även komma att användas till andra kontakter rörande samverkan skola/arbetsliv.
Du kan läsa mer i vår integritetspolicy

Varmt välkommen med er anmälan!

(* = obligatoriska fält)

Uppgiftslämnare*
Organisationsnr *
Bolagsnamn *
Bolagsadress *
Arbetsplatsens namn
Besöksadress
Verksamhetstyp *
Bransch *
Kommun *
E-post - företaget
Webbplats - företaget
Telefon - företaget
Företagsbeskrivning*
Bild/logotyp
Gymnasieprogram *
Ange vilket/vilka program ni vänder er till

Inriktning inom BF (*)
Inriktning inom VO (*)
Nivåer
Ange vilka nivåer ni kan ta emot (tomt = samtliga)

Praktikformer
Ange vilka praktikformer ni kan ta emot (tomt = samtliga)

Yrke *
Arbetsuppgifter *
Arbetstider *
Specifika krav?
Lunch (*)
Kryssa lämpliga val (vid behov förtydliga i fritextfält)Lunch egen text
Klädsel (*)
Kryssa lämpliga val (vid behov förtydliga i fritextfält)
Klädsel egen text
Välkomsttext till elev *
Övrig information
Språkstöd
Platsadministratör - namn *
Platsadministratör - e-post *
Platsadministratör - telefon *
Kontaktperson - namn *
Kontaktperson - e-post *
Kontaktperson - telefon *
Handledare - namn
Handledare - e-post
Handledare - telefon
Arbetsmiljö*
Arbetsplatsen är medveten om, har tagit del av och följer arbetsmiljöverkets föreskrifter och har ett systematiskt arbetsmiljöarbete

Skicka formulär: