Tillsyn och utskänkning av alkohol och tobak

Servering av spritdrycker, vin och starköl får endast ske om tillstånd har meddelats enligt alkohollagen. Detta gäller varje form av alkoholservering mot ersättning. Skaraborgs kommuner samarbetar och Lidköpings kommun är huvudman för Tillståndsenheten i Samverkan.