Resurscentrum Heder

Resurscentrum Heder är en kommungemensam verksamhet som Skövde kommun är värd för. Personal som jobbar i Skaraborg och möter någon som är utsatt för hedersrelaterat förtryck och/eller våld i sitt yrke kan kontakta Resurscentrum Heder. Det kan handla om att bolla med någon vid osäkerhet om att det är ett hedersärende, att man är i behov av hjälp med en riskbedömning eller hjälp att samverka.

Ring oss på 0500-49 80 00
eller maila på rch.skaraborg@skovde.se