Praoguiden

Praoguiden är ett interaktivt, digitalt material som på ett lättillgängligt sätt ska öka kunskapen om prao. Det finns olika versioner som riktar sig till olika målgrupper. Ett till elever, ett till pedagoger och ett till arbetslivet.