Ta emot en yrkeselev - din framtida medarbetare

Skolverket har tagit fram en broschyr som vänder sig till dig som är arbetsgivare och handledare, och till dig som arbetar med att skaffa apl-platser till eleverna. Här förklarar man hur det fungerar med arbetsplatsförlagt lärande, apl, och lärlingsutbildning.

Syftet med broschyren är att på ett lättillgängligt sätt informera arbetsgivare om vad det kan innebära att ta emot en yrkeselev på arbetsplatsen. Broschyren är även ett stöd för skolor i kommunikationen med arbetsgivare och arbetsplatser.

 

Ta emot en yrkeselev – det kan vara din framtida medarbetare - Skolverket