Måste verkligen det centrala innehållet finnas med i överlämningsdokumenten?

Ja, det var redan under utvecklingen av dokumenten tydligt uttalat av representanterna i arbetsgruppen att det centrala innehållet var relevant att få med i överlämningen.  

Datum