Frågor och svar

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna kring Skaraborgsmodellen - överlämningar till introduktionprogrammen.

Kan överlämningsdokumenten kopplas till antagningssystemet, så de följer med eleven oavsett vilken skola de blir antagna till?

Nej, det finns tyvärr inte stöd i antagningssystemet för att koppla överlämningarna till det. 

Kan dokumenten laddas upp ett i taget, och ändå kopplas till samma elev i en molntjänst?

Nej, e-tjänsten är idag inte kopplad till någon molntjänst, och för tillfället finns inte den möjligheten. Därför är det bra om alla dokument som är kopplade till en elev laddas upp vid samma tillfälle, för att mottagande skola ska få dem samlat. 

Måste verkligen det centrala innehållet finnas med i överlämningsdokumenten?

Ja, det var redan under utvecklingen av dokumenten tydligt uttalat av representanterna i arbetsgruppen att det centrala innehållet var relevant att få med i överlämningen.  

Kan inte överlämningarna skickas till mottagande skola så fort antagningen till gymnasiet är klar den 1 juli?

Eftersom de flesta mentorer och lärare på grundskolan har ferietjänst, är de lediga över sommaren. Beroende på hur avlämnande skola har valt att organisera sig kring överlämningen skiljer det sig lite åt när de har möjlighet att ladda upp dokumenten. För de elever som redan innan sommaren är klart att de ska till IM i hemkommunen eller till det IM hemkommunen köper plats av, finns det inget som hindrar att överlämningen skickas redan i juni. 

En del elever får sina platser först i reservantagningen i augusti, eller ännu senare när skolan redan har börjat. Då är det bra om dokumenten skickas till mottagande skola så fort som möjligt. Om eleven redan hunnit börja på ett introduktionsprogram och flyttar över till ett annat, kan den skola som först mottagit elevens dokument skicka dem vidare.