Arbetsmaterial: Utbildningskonceptet Trygghet & Studiero

För dig som arbetar med Utbildningskonceptet Trygghet & Studiero hittar du här Hélène Jenvéns inspelade föreläsningar och olika arbetsmaterial, samt modulen Främjande av elevers trygghet och studiero som kan användas för kollegialt lärande i till exempel ett arbetslag.

Alla barn har rätt till utbildning. Genom att barn känner sig trygga i skolan och det råder en god studiero ges/skapas förutsättningar för att barn ska klara av skolan samt nå sina fulla potential.

Utbildningskonceptet Trygghet & Studiero syftar till att främja fullföljda studier genom att erbjuda skolor och förskolor kompetens- och metodstöd i form av ett fortbildningskoncept som vilar på vetenskaplig grund. 

Presentation av Utbildningskonceptet Trygghet & Studiero
(Med det tidigare namnet Fullföljda studier genom Trygghet & Studiero)


Utbildningskonceptet bygger bland annat på Hélène Jenvéns (fil dr i pedagogik) forskning och på de framgångsfaktorer Skolverket framhåller som effektiva vid ett främjande, förebyggande och åtgärdande arbete mot kränkande handlingar och mobbning. Det handlar bland annat om att anlägga en hela skolan-ansats, skapa systematik för optimala lärmiljöer, verka för ett gott skolklimat, utbilda personal och göra elever delaktiga. I arbetet ingår i första hand rektorer, pedagogisk personal samt elevhälsopersonal vid förskolor och skolor F-19. För tillfället medverkar kommunerna Karlsborg, Skara, Lidköping, Skövde, Tidaholm, Tibro och Götene, samt Naturbruksförvaltningen, Västra Götalandsregionen i satsningen. 

För er som deltar i Utbildningskonceptet Trygghet & Studiero finns mer material HÄR

Tre enkla regler

Utbildningskonceptet Trygghet & Studiero är en del av det övergripande arbetet med Fullföljda studier i Skaraborg. För att läsa mer om det, klicka här.