Närbild på uppslagen bok där två sidor bildar ett hjärta

Viktiga kunskapskällor!

Här finner du som arbetar inom äldreomsorgen genvägar till viktiga kunskapskällor.

Socialstyrelsens Utbildningsportal är en samlingssida för information och webbutbildningar som administreras av Socialstyrelsen. På sidan finns kvalitetssäkrade utbildningar och viktig information inom en rad olika områden. Observera att du behöver registrera ett konto på Socialstyrelsens Utbildningsportal med hjälp av ditt BankID.

Vårdhandboken innehåller 122 ämnesområden med kliniskt anpassad information som tas fram i samverkan med författare och faktagranskare från hela landet. Vårdhandboken innehåller förutom texter även filmer och bildspel, test i 80 ämnen samt flera hundra illustrationer och foton.

Hjälpmedelshandboken tas fram av Västra Götalandsregionen (VGR) och de 49 kommunerna i Västra Götaland. Den är en gemensam handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel. Handboken är ett regelverk för hjälpmedelsförskrivning i Västra Götaland och består av riktlinjer och produktanvisningar. Den ska vägleda och stödja förskrivare av personliga hjälpmedel, beslutsfattare och annan personal som arbetar med hjälpmedel.