En grupp vuxna runt ett bord blir filmade av en kvinna med stor filmkamera

Informationsfilmer för alla!

Här hittar du informationsfilmer som är av intresse för medarbetare inom äldreomsorgen.

Film Nära Vård Den här filmen innehåller cirka 2 minuter information om vad Nära Vård är och på vilket sätt vi befinner oss i och behöver klara av den omställningen.

Film om Etiskt förhållningssätt Här är en lättillgänglig film som handlar om etik inom vård och omsorg. Filmen är cirka 4 minuter lång och beskriver hur etik och moral förhåller sig till varandra samt förklarar fyra viktiga principer: autonomiprincipen, godhetsprincipen, principen att inte skada och rättviseprincipen. Fler filmer utifrån samma koncept finns på Infomed på Youtube.