Regional styrgrupp i Vård- och omsorgscollege Skaraborg

I Vård- och omsorgscollege Skaraborg finns en regional styrgrupp som samverkar i de frågor som berör samtliga femton skaraborgskommuner. Styrgruppen sammanträder fyra gånger per år och ordförandeskapet är rullande. 2022-2023 innehar Petra Vedebrand i Skara ordförandeskapet och vice ordförande är Annika Törner i Hjo.