Här hittar du handboken för Vård- och omsorgscollege Skaraborg!

Handboken togs fram under 2022 på uppmaning av regional styrgrupp. Den fastställdes 27 februari 2023 och gäller tills vidare. Handboken revideras vid behov efter beslut i regional styrgrupp.