Kan inte överlämningarna skickas till mottagande skola så fort antagningen till gymnasiet är klar den 1 juli?

Eftersom de flesta mentorer och lärare på grundskolan har ferietjänst, är de lediga över sommaren. Beroende på hur avlämnande skola har valt att organisera sig kring överlämningen skiljer det sig lite åt när de har möjlighet att ladda upp dokumenten. För de elever som redan innan sommaren är klart att de ska till IM i hemkommunen eller till det IM hemkommunen köper plats av, finns det inget som hindrar att överlämningen skickas redan i juni. 

En del elever får sina platser först i reservantagningen i augusti, eller ännu senare när skolan redan har börjat. Då är det bra om dokumenten skickas till mottagande skola så fort som möjligt. Om eleven redan hunnit börja på ett introduktionsprogram och flyttar över till ett annat, kan den skola som först mottagit elevens dokument skicka dem vidare. 

Datum