Kan överlämningsdokumenten kopplas till antagningssystemet, så de följer med eleven oavsett vilken skola de blir antagna till?

Nej, det finns tyvärr inte stöd i antagningssystemet för att koppla överlämningarna till det. 

Datum