Närbild på kvinna med filmkamera, i bakgrunden syns två kvinnor i samspråk

Informationsfilmer för alla!

Här hittar du informationsfilmer som är av intresse för medarbetare inom område funktionsnedsättning.

Film Samordning kring barn Den här tecknade filmen innehåller en cirka 2,5 minuter lång berättelse på rim om varför samordning kring barn är viktig och behövs.

Filmer om insatsen kontaktperson Här finns fyra filmer som beskriver hur det är att ha en kontaktperson och hur det är att vara kontaktperson enligt LSS. Filmerna är 1-4 minuter långa.

Film om Etiskt förhållningssätt Här är en lättillgänglig film som handlar om etik inom vård och omsorg. Filmen är cirka 4 minuter lång och beskriver hur etik och moral förhåller sig till varandra samt förklarar fyra viktiga principer: autonomiprincipen, godhetsprincipen, principen att inte skada och rättviseprincipen. Fler filmer utifrån samma koncept finns på Infomed på Youtube.

Film Nära Vård Den här filmen innehåller cirka 2 minuter information om vad Nära Vård är och på vilket sätt vi befinner oss i och behöver klara av den omställningen.