Riskbedömning PRAO

Här har vi samlat information och blanketter som ett gemensamt material fritt att använda för samtliga kommuner.

Det är viktigt att följa arbetsmiljöverkets regler när elever ska ut på PRAO.

För varje elevplacering ska en riskbedömning göras av både skola och arbetsplats för att säkerställa att platsen passar för eleven och att eleven inte utsätts för några risker.

Här till höger har vi samlat information och blanketter som vi tagit fram tillsammans med SYV-nätverket som ett gemensamt material fritt att använda för samtliga kommuner.

Att jobba med gemensamt material underlättar för både skola och praktikplatser, samt underlättar vid en implementation av praktikplatsen.se.

www.av.se finns ytterligare information om hur barn och unga får praktisera/arbeta.