Glada barn i klassrum och framför dator

Lunchseminarium om sociala investeringar

Vill du veta hur du kan testa och utveckla nya arbetssätt för barn och ungas bästa?

Västra Götalandsregionens sociala investeringsmedel möjliggör för kommun och region att i samverkan testa och utveckla nya arbetssätt för att fler barn och unga ska klara sin skolgång.

Under april månad bjuder VGR in till digitala lunchinformationsträffar för att berätta om sociala investeringar. Vid varje tillfälle kommer du att få du information om sociala investeringar och få ta del av en pågående sociala investerings resa - från tidig projektidé till konkret arbete.

Informationsträffarna sker via Teams den 17, 22 och 24 april kl. 12-12:45. Ingen föranmälan behövs.

All information finns på Västra Götalandsregiones webbplats.

Logotyp Västra Götalandsregionen