Nätverksträff SYV Skaraborg

17 nov 2023 08:30 − 15:00

Nätverksträff för SYV Skaraborg (för alla SYV grundskolan, gymnasiet, vux)

Plats: Falköping

Program och inbjudan kommer