Digitaliseringsnätverket

Digitaliseringsnätverket i Skaraborg består representanter ifrån samtliga kommuner i Skaraborg, som utses av kommunchefen. Representanten bör ha ett kommunövergripande uppdrag kring verksamhetsutveckling i den egna kommunen och ha  en chefs- eller strategbefattning.

Digitaliseringsnätverket har en roll i det länsgemensamma arbetet inom ramen för verksamhetsutveckling med stöd av IT via VästKom. Det innebär att nätverket

 • Är VästKom:s primära nätverk för att stämma av frågor och inhämta synpunkter från kommunerna i Skaraborg.
 • Är den primära avstämningsytan för Skaraborgs Ubit representant

Uppdrag 

Digitaliseringsnätverkets uppgift är att stärka Digitaliseringen av Skaraborgs kommuners verksamheter i samverkan

Digitaliseringsnätverket ska:

 • bereda frågor åt kommuncheferna och förankra dessa i den egna kommunen
 • initiera och driva strategiska digitaliseringsfrågor
 • omvärldsbevakavärdera lokala, regionala och nationella initiativ


Arbetsområden

Nätverket ska arbeta med digitalisering och verksamhetsutveckling. Exempelvis modeller och metodstöd inom:

 • E-tjänster
 • Systemförvaltning
 • Processmodell
 • Projektmodell
 • Informationssäkerhet
 • Tjänstemodell

Genomförande

Digitaliseringsnätverket träffas 6 ggr per år.

Varje möte förbereds av en mindre beredning som består av:

 • en representant från Skövde kommun
 • en representant  från Lidköping kommun
 • två representanter från kommunerna Falköping, Mariestad, Tidaholm, Töreboda, Karlsborg eller Gullspång. Dessa representanter väljs på minst två år i taget på novembermötet.
 • eSamordnare på Skaraborgs Kommunalförbund
 • Ordförande i Digitaliseringsnätverket är Skövde kommuns representant i nätverket.


När ny medlem i nätverket tillkommer ska någon av de övriga nätverksrepresentanterna utses till fadder under ett år.

 

 

Kontaktpersoner

Fredrik Edholm, Digitaliseringsstrateg  (ordf.)
fredrik.edholm@skaraborg.se