Verksamhetsexempel - "Samsyn bland skolpersonal i syfte att skapa trygghet och studiero"

Här hittar du filmklipp med verksamhetsexempel från konferensen "Samsyn bland skolpersonal i syfte att skapa trygghet och studiero" i Skövde 2022.

Samsyn bland skolpersonal i syfte att skapa trygghet och studiero

Här kan ni se föreläsningarna från konferensen ”Samsyn bland skolpersonal i syfte att skapa trygghet och studiero” i Skövde 2022. En dag med goda exempel kring verktyget Arbetsplatsöverenskommelse från några av de kommuner och verksamheter som medverkar eller har medverkat i Utbildningskonceptet Trygghet & Studiero.

 

Hélène Jenvén

 

Arbetsplatsöverenskommelsen på förskolan

Förskola, Lidköping
Ulrica Friman, rektor 

 

Tidaholm
Anneli Alm, skolchef

 

Högstadieskola, Karlsborg
Annie Fredriksen, biträdande rektor

 

Götene
Isabella Carlén, nämndsordförande
Hanna Olofsson, skolchef
Anna Gustafsson, verksamhetsutvecklare
Maria Westberg, rektor

 

Naturbruksförvaltningen, Västra Götalandsregionen
Herman Johnsson, rektor
Madeleine Hjälm, rektor
Karin Rosén, rektor

 

Gymnasieskola, Lidköping
Carina Bertilsson, rektor