Utsatta elevers maktlöshet

- En studie om elevers sociala samvaro som förbättringsarbete i åk 8-9 (2017)

Här kan du lyssna på  Hélène Jenvéns doktorsavhandling Utsatta elevers maktlöshet - en studie om elevers sociala samvaro som förbättringsarbete i åk 8-9.

Vill du hellre läsa finns den i PDF-format via länken till höger. 

Ljudboken är finansierad av Skövde kommun.

Introduktion (00:00:31)

Kapitel 1. Inledning (00:21:24)

Kapitel 2. Tidigare forskning (01:23:22)

Kapitel 3. Teoretiskt angreppsssätt (00:43:06)

Kapitel 4. Finns inte inläst.

 

Kapitel 5. Grupperingar och positioneringar samt dominerande normer som styr (01:03:32)

Kapitel 6. Styrande normers skilda implikationer för utsatta elever (00:38:15)

Kapitel 7. Utmaningar i förändringsarbetet för att förändra skolklassens sociala normer (01:07:56)

Kapitel 8. Kamp och motstånd för inkludering (00:44:20)

Avslutning (00:00:33)