Verksamhetsexempel - "Tillsammans har vi gjort skillnad"

Här hittar du filmklipp med verksamhetsexempel från konferensen "Tillsammans gör vi skillnad" i Töreboda 2018.

Tillsammans har vi gjort skillnad

Här kan ni se föreläsningarna från konferensen ”Tillsammans har vi gjort skillnad” i Töreboda 2018. En dag med goda exempel från de kommuner som då medverkade i satsningen Fullföljda studier – genom trygghet och studiero (Nu: Utbildningskonceptet Trygghet & Studiero)

Alla får vara med!

Förskola, Tidaholm
Susanne Hammar, förskolechef 
Evalena Svensson, förskolechef

 

Projekt Studiero

Gymnasium, Skövde
Anna-Lena Göthberg, rektor

 

En skolas systematiska arbete för att främja goda kamratrelationer

Grundskola, Töreboda
M
agnus Arvidsson, rektor åk f-3 
Elina Runkvist, lärare. åk f-3 

 

Att arbeta med sociografisk inventering i klasser

Grundskola, Lidköping
Tim Andersson, kvalitetsutvecklare
Maria Westberg, rektor åk f-6 
Johanna Treijner, kurator åk f-6

 

Att arbeta med moduler

Grundskola, Skövde
Peter Stark, verksamhetsutvecklare 
Anders Warnby, verksamhetsutvecklare

 

Forskningsgrund

Hélène Jenvén, Fil dr i pedagogik

  

Ytterligare forskning

Här är en sammanfattning av rapporten ”Hur lärares psykosociala arbetsmiljö påverkas av deltagande i ett projekt för att förebygga kränkningar i skolan - en kvalitativ studie” av Kristina Gyllensten, överpsykolog, leg psykoterapeut, Dr i psykologi och Sara Karlsson, student psykologprogrammet, Arbets- och miljömedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.