Preliminär antagning till gymnasiet

Vi hanterar gymnasieansökningar och sköter antagningen till gymnasiet för alla elever som är folkbokförda i någon av Skaraborgs 15 kommuner, oavsett vilken skola i Sverige ansökan går till. Måndag den 15 april kan eleverna som sökt gymnasiet i Skaraborg logga in på utbildningskaraborg.se för att sitt preliminära antagningsbesked.

Den preliminära antagningen görs för att eleverna ska få veta hur de ligger till i gymnasievalet. Den görs också för att skolorna ska kunna planera inför höstterminen. Resultatet kan skilja sig från hur den slutliga antagningen i juli kommer att se ut.

Eleverna har möjlighet att göra omval under perioden 15 april till 15 maj.

Statistiken för hur eleverna har sökt hittills publiceras på utbildningskaraborg.se den 15 april.