närbild på böcker på en bokhylla, en person läser i bakgrunden

Kunskapsbank om fullföljda studier

Kunskapsbanken fullfoljdastudier.se är en kostnadsfri resurs för alla som jobbar med att stärka barn och ungas förutsättningar att klara skolan. I kunskapsbanken finns artiklar, metodmaterial och omvärldsbevakning som riktar sig till dig som arbetar med unga.

Vad är fullföljda studier?

En avklarad gymnasieutbildning ger bättre förutsättningar att få ett jobb i framtiden och klara sig i samhället. Men enligt Skolverket var det ca 14,8 % av Sveriges niondeklassare som lämnade grundskolan vårterminen 2023 utan behörighet till något av gymnasieskolans nationella program. Att fullfölja sina studier är en skyddsfaktor mot utanförskap i samhället. I ett större perspektiv handlar det även om arbetsmarknadens kompetensförsörjning. Med andra ord är fullföljda studier viktigt inte bara för varje individ, utan också för samhället i stort.

Vem är kunskapsbanken till för?

Arbetet med att skapa förutsättningar för alla elever att klara skolan är komplext och involverar många olika yrkesgrupper. Kunskapsbanken är till för all verksamhetsnära personal som arbetar med att stärka barn och ungas förutsättningar att fullfölja sina studier. Det kan vara alltifrån rektorer, lärare och elevhälsa till socionomer inom individ- och familjeomsorgen eller kuratorer på ungdomsmottagningen. I kunskapsbanken finns goda exempel på hur skola, socialtjänst och hälso- och sjukvården kan arbeta systematiskt för att skapa goda förutsättningar för alla elever att bli behöriga till och fullfölja gymnasiet.

Varför en kunskapsbank?

Kunskapsbanken ska möta den efterfrågan på kunskapsfördjupning som finns bland verksamhetsnära personal. Kartläggningar som gjorts inom ramen för Västra Götalandsregionens Kraftsamling fullföljda studier visar att många framförallt efterfrågar:

 • omvärldsbevakning för att hålla koll på frågan
 • aktuell forskning i tillgängligt format
 • goda exempel på hur andra jobbar.

 

Innehållet i kunskapsbanken är framtaget för att matcha denna efterfrågan.

Hur använder jag kunskapsbanken?

 • Allt material i kunskapsbanken är gratis och tillgängligt för alla. Du kan välja att bläddra bland innehållet eller söka efter specifika material med hjälp av nyckelord. Du kan även sortera innehållet utifrån format, beroende på om det är metodmaterial, rapporter eller webbinarier du är ute efter.

 

Vad innehåller kunskapsbanken?

 • I kunskapsbanken finns artiklar, reportage, filmade föreläsningar, metodmaterial och forskningsrapporter inom sammanlagt nio kunskapsområden som rör fullföljda studier.
 • Kopplat till kunskapsbanken finns även poddserien Koll på läget där forskare, författare, och föreläsare intervjuas om forskningsområdet fullföljda studier. Bland de medverkande i tidigare avsnitt finns bland andra Malin Gren Landell, Fredrik Zimmerman och Ulf Blossing.
 • I kunskapsbanken hittar du även webbinarieserien Samling fullföljda studier, som släpper nya avsnitt fyra gånger per år. Webbinarierna hålls av aktuella personer som arbetar med olika aspekter av området.
 • På startsidan hittar du omvärldsbevakning som uppdateras flera gånger i veckan.
 • Varje månad utkommer kunskapsbanken även med ett nyhetsbrev som sammanfattar de viktigaste nyheterna inom området och tipsar om metoder och vidare läsning.
 • Du kan även följa fullfoljdastudier.se på LinkedIn för tips, länkar och omvärldsbevakning.
 • Innehållet är framtaget av de delregionala kunskapsnoderna som drivs av Göteborgsregionen, Skaraborgs Kommunalförbund, Boråsregionen Sjuhärads komunalförbund samt Fyrbodals kommunalförbund inom ramen för Kraftsamling fullföljda studier.

 

Mer information

Fullfoljdastudier.se fullfoljdastudier.se drivs av Göteborgsregionen, Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, Fyrbodals kommunalförbund och Skaraborgs Kommunalförbund inom ramen för Västra Götalandsregionens kraftsamling för fullföljda studier.