Dator med förstasidan av föreläsningen

Inspelat webbinarium: Pojkar och framtidstro

På gruppnivå presterar pojkar sämre än flickor i skolan. Men varför? Och vad kan vi göra åt det på ett sätt som samtidigt gynnar flickorna? Forskaren Fredrik Zimmerman berättar om sin forskning med exempel från verksamheter som lyckats vända på trenden.

Alla barn och unga har rätt till en bra start i livet, god hälsa, utbildning och framtidstro. Många gånger har dock barnen redan från start olika förutsättningar i livet. Pojkar som grupp presterar till exempel sämre än flickor, vilket är en av skolans stora utmaningar då många pojkar går ut grundskolan utan fullständiga betyg.

Insatser tidigt i livet kan utjämna dessa skillnader och vara helt avgörande i ett barns liv. Men hur gör vi? Fredrik Zimmerman från Högskolan i Borås berättar varför pojkar presterar sämre och ger exempel på förskolor och skolor som arbetat för att få pojkar att prestera bättre (samtidigt som flickor får en bättre skolvardag).

 

Föreläsningen är en del i serien Samling fullföljda studier som är ett samarbete mellan de fyra kunskapsnoderna i delregionerna i Västra Götalandsregionen.