Dator med föreläsningen som startbild

Föreläsning om ungas psykiska hälsa lockade storpublik

Den 11 april hölls en digital föreläsning om hur vuxna kan stötta unga mot en god psykisk hälsa. Över 400 personer lyssnade på föreläsningen då - här kan du se inspelningen.

Under 2024 pågår en satsning för att bibehålla och stärka ungas psykiska hälsa och studiefokus. Satsningen är en del av Skaraborgs arbete inom Kraftsamling Fullföljda studier. Den här digitala föreläsningen fokuserar på hur du som vårdnadshavare eller viktig vuxen kan skapa förutsättningar för god psykisk hälsa och fullföljda studier.

Sissela Nutley är doktor i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska Institutet med fokus på hjärnans utveckling och formbarhet. Sissela presenterar i föreläsningen den senaste forskningen och lyfter fram vad du som vuxen kan göra för att skapa goda förutsättningar för unga i din närhet, exempelvis ditt barn.

 

Om satsningen på psykisk hälsa och studiefokus

Under 2024 kommer drygt 2 500 elever på nio skolor/ verksamheter få lära sig mer om hur hjärnan fungerar och hur de kan stärka sin psykiska hälsa och få ökat studiefokus. Satsningen sker i samverkan mellan Skaraborgs kommunalförbund, Högskolan i Skövde, Enhet folkhälsa och social hållbarhet i Skaraborg samt den ideella föreningen Arts & Hearts. Kunskapsnod Fullföljda studier i Skaraborg ansvarar för koordinering av arbetet och Västra Götalandsregionens delregionala nämnd östra finansierar skolornas deltagande.