Kvinna med ryggsäck och texten: Det syns inte  för beslutsfattare

Föreläsning för beslutsfattare om ungas psykiska hälsa

Sissela Nutley, doktor i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska Institutet, presenterar den senaste forskningen samt lyfter fram vad du som beslutsfattare kan göra för att skapa goda förutsättningar för unga.

Under 2024 pågår en satsning för att bibehålla och stärka ungas psykiska hälsa och studiefokus. Satsningen är en del av Skaraborgs arbete inom Kraftsamling Fullföljda studier. Den här digitala föreläsningen fokuserar på hur du som beslutsfattare kan skapa förutsättningar för god psykisk hälsa och fullföljda studier. Föreläsningen sändes den 18 mars men går nu att ta del av i efterhand under en period.

Föreläser gör Sissela Nutley, doktor i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska Institutet med fokus på hjärnans utveckling och formbarhet. Sissela presenterar den senaste forskningen samt lyfter fram vad du som beslutsfattare kan göra för att skapa goda förutsättningar för unga.

Målgruppen för föreläsningen är i första hand till beslutsfattare i kommun eller region men kan vara intressant för alla som verkar för att förbättra ungas livsvillkor.

 

Om satsningen på psykisk hälsa och studiefokus

Under 2024 kommer drygt 2 500 elever på tio skolor/verksamheter få lära sig mer om hur hjärnan fungerar och hur de kan stärka sin psykiska hälsa och få ökat studiefokus. Satsningen sker i samverkan mellan Skaraborgs kommunalförbund, Högskolan i Skövde, Enhet folkhälsa och social hållbarhet i Skaraborg samt den ideella föreningen Arts & Hearts. Kunskapsnod Fullföljda studier i Skaraborg ansvarar för koordinering av arbetet och Västra Götalandsregionens delregionala nämnd östra finansierar skolornas deltagande.