Särskilda skäl

Om du vill söka en utbildning på en kommunal skola utanför din kommun eller ditt samverkansområde kan du ange särskilda skäl och få din ansökan prövad för att bli mottagen i första hand.