Rapportering hemkommun

E-tjänsten SKA användas inom Utbildning Skaraborg from läsåret 19/20. Denna är framtagen för att underlätta hemkommunens ansvar att följa upp elever hos annan huvudman, samt underlätta för huvudman att rapportera till hemkommun.

Inför läsårstart och när ny huvudman tillkommer under läsåret SKA hemkommun skicka blanketten ”Rapportering till hemkommun".