Flyttanmälan

Om du planerar att flytta under ansökningstiden skall du meddela detta till Utbildning Skaraborg.

En grundregel är att du ska söka program där du kommer att vara skriven när den slutliga antagningen sker. Men hur du ska göra beror på när du och din familj ska flytta. Det kan vara så att du bör söka några program i första hand dit du flyttar och några program i lägre hand inom din nuvarande hemkommuns samverkansområde. Rådgör med din studie- och yrkesvägledare.

Om du kommit in på ett program har du rätt att fortsätta på det, om programmet finns i den nya kommunen eller dess samverkansområde. Men bara om du hunnit påbörja utbildningen innan du flyttar.

Flyttar du utanför Utbildning Skaraborgs antagningsområde meddelar vi antagningskansliet på den ort dit du planerat att flytta, genom att skicka en kopia på flyttanmälan och din ansökan. På så sätt blir den nya kommunen förberedd på att du kommer och kan eventuellt reservera en plats åt dig.

I och med att du gör din flyttanmälan, kommer dina personuppgifter att förtecknas i en databas. Uppgifterna raderas efter att vi har hanterat flyttanmälan. Om du inte vill lämna ut dina personuppgifter kontakta Skaraborgs Kommunalförbund (utbildning@skaraborg.se).