Fjärrundervisning

Här finner ni rutiner och blanketter för beställning av fjärrundervisning i modersmål och studiehandledning. Fjärrundervisning innebär att undervisningen sker i realtid och är interaktiv genom digitalt stöd.