Deltagade och faddrar på CEJN i industrimiljö

Pilotprojekt för omställning av personal inom industrin igång

Kompetensnavet på Skaraborgs Kommunalförbund har i uppdrag att arbeta med omställningen inom industrin. Nu pågår ett pilotprojekt tillsammans med företaget CEJN med syfte att testa en utbildningsprocess där befintliga medarbetare på ett företag kompetensutvecklas för att kunna anta nya roller.

Företaget CEJN i Skövde har, som många andra industriföretag, i perioder haft svårt att hitta rätt kompetens. När företaget fick kontakt med Kompetensnavet växte en lösning på problemet fram. Nu pågår ett pilotprojekt där två av företagets medarbetare vidareutbildas för att kunna byta arbetsuppgifter från montering till CNC-operatörer.

- Kompetensnavet kunde hjälpa oss att hitta ett upplägg som passar oss på industrin och funkar inom utbildningssystemet. Många industrier i Skaraborg har kompetensbrist. Vi rekryterar gärna nyexaminerade också, men det räcker inte. Att därför kunna bredda våra rekryteringsvägar är en styrka, säger Martin Törnblom, produktionsledare på CEJN.

Idéen till projektet föddes just ur svårigheten att rekrytera CNC-operatörer samt en önskan om att ha möjlighet att vidareutbilda befintliga medarbetare. CEJN hade då kontakt med Arbetsförmedlingen och snart även Kompetensnavet. Ett koncept som innebär att befintliga medarbetare, genom internutbildning, gör en stegförflyttning inom företaget så att rekryteringen istället görs till roller med mindre krav på förkunskaper blev lösningen. Kompetensnavet kunde stötta företaget med processledning och i kontakterna med utbildningssystemet.

Medarbetarna från CEJN får nu teoretisk kunskap och tränar på grundläggande moment via en upphandlad utbildningspartner. Andra praktiska moment får de genom praktik - på CEJN - som ingår i upplägget.

- För oss som företag är det viktigt att vara en attraktiv arbetsgivare och att ge våra medarbetare den här möjligheten till utbildning känns jättebra. Det är också en stor fördel för oss att få in medarbetare som redan har koll på företaget och eftersom de får delar av sin utbildning på plats hos oss så räknar vi med en mycket kort introduktionstid när de är färdigutbildade, säger Martin Törnblom.

Om Kompetensnavet

Genom att vara motor, mäklare och mötesplats ska Kompetensnav Skaraborg stödja, främja och stärka omställningen av kompetens inom arbetslivet i Skaraborg. Att arbeta fram pilotprojektet ihop med CEJN är en del i arbetet med att undersöka möjliga vägar för omställning av befintlig personal.

Kompetensnavet är ett projekt på Skaraborgs Kommunalförbund och finansieras till 90 procent av Västra Götalandsregionen.

På bilden syns Meya Widsing (deltagare), Martin Läth (deltagare),  Aziz Albitar (fadder) och Filip Patel (fadder).