Nordisk batterikonferens i Skaraborg

Skaraborg var mellan den 9–10 april värd för en internationell batterikonferens där aktörer inom den nordiska batterivärdekedjan samlades under två dagar. Evenemanget var en del av det nordiska samarbetet Nordic Battery Collaboration mellan Business Sweden, Business Finland och Innovation Norway och är en viktig mötesplats för att belysa och skapa

I hjärtat av Västsverige och Nordens största industriregion, där den gröna omställningen tagit fart genom bland annat Volvo Groups kommande battericellsfabrik i Mariestad och NOVO Energys batterifabrik samlades över 140 deltagare från olika bolag och regioner i Norden. Konferensen är en plattform för internationell dialog och samverkan mellan näringsliv och regioner samt utbyte av insikter och erfarenheter. Konferensen var första av sitt slag i Sverige. Tidigare har konferensen genomförts i Finland och Norge. Dagarna fylldes av diskussioner, föreläsningar och studiebesök för att skapa kontaktytor och stärka Nordens roll som en global aktör inom den gröna omställningen men också visa på den omställning som sker i Skaraborg.

Konferensen invigdes av Ambassadörerna för Finland och Norge samt ordförande för Skaraborgs kommunalförbund Theres Sahlström. Konferensen innehöll tre teman; omställning, kompetensförsörjning och hållbarhet/utvinning av mineraler/återvinning och speglade möjligheterna att bygga en regional nordisk värdekedja. Övriga föredragshållare samt deltagare och paneldeltagare innehöll bland annat; European Battery Alliance, AB Volvo, NOVO Energy, Hydrovolt, Stena Recycling, Fortum, Cling Systems, Quintus Technologies, Nodic Batteries, Altris m.m