PowerPoint bild där det står Välkommen till Skaraborg laddar för tillväxt

Skaraborg laddar för tillväxt!

Den 18 april arrangerade Nordea ”Skaraborg laddar för tillväxt” i Sparbanken Blackbox Vara konserthus. En inspirerande dag om näringslivet för näringslivet och den tillväxt Skaraborg står inför som samlade drygt 200 personer som var intresserade av att lyssna till och vara en del av den tillväxt som sker.

Dagen var indelad i fyra teman Omställning, Konjunktur, Kompetens och Fastighetsutveckling. För varje tema följde ett panelsamtal med intressanta dialoger och resonemang där man både lyfte de utmaningar och möjligheter man ser där ledorden Tillsammans, Mod och Eget ansvar stod i fokus om hur vi alla kan hjälpas åt bidra kring Skaraborgs utveckling och tillväxt. I montrarna presenterade Skaraborgs Kommunalförbund två av sina verksamheter Livet i Skaraborg och Business Region Skaraborg. Dagen i sin helhet modererades på ett inspirerande sätt av Alexandra Pascalidou.

Presentation av samtliga paneldeltagare på scen:

Omställning - Ett hållbart samhälle
Niklas Rydberg, Hållbarhetsansvarig Nordea (panelledare)
Fanny Sjödin, Hållbarhetschef SkiStar AB
Stefan Gustavsson, Public Affairs Manager Eolus
Maria Ragnarsson, Sustainability Manager Jula AB
Frida Karlge, Chef Omställning Skaraborg Skaraborgs Kommunalförbund 

Konjunktur – Modiga beslut i en föränderlig marknad
Peter Dalmalm, Sverigechef Företagsmarknaden Nordea (panelledare)
Johan Trouvé, VD Västsvenska Handelskammaren
Jenny Jonsson, Affärschef Skaraborg Almi Väst
Klas Ericson, Nationell Samordnare med regeringsuppdrag för Fordonsindustrins gröna omställning i Sverige, Business Sweden Regeringskansliet 
Susanne Spector, Chef avdelningen för makroekonomisk analys Nordea 

Kompetens – En attraktiv arbetsmarknadsregion
Maria Skoglund, Regionchef Företag Norr & Mellansverige Nordea (panelledare)
Robert Gorner, Head of Industrial Processes, Battery Operations Mariestad Volvo Group
Sofia Glimsveden, HR-chef Försvarsmakten T2 Skövde
Mikael Wickelgren Prefekt, lektor & specialist fordonsindustri Högskolan i Skövde & Göteborgs universitet
Bjarne Pettersson, Regionchef Skaraborg Fyrbodal Västsvenska Handelskammaren 

Fastighetsutveckling – att möta ett växande Skaraborg
Patrik Svensson, Sverigechef fastighetsbolag & fastighetsutvecklare Nordea (panelledare)
Gert Wingårdh, Arkitekt, professor & grundare Wingårdhs
Arne Engvall, Fastighetsspecialist & ägare, Vänerborgen Fastigheter Mariestad
Martin Larsson, Ägare, styrelsearbetare & affärsutvecklare Skeppsviken Bygg & Fastighet 
Alma Ohlin, Ansvarig näringspolitik Skaraborg Fastighetsägarna GFR

Övriga medverkande på scen:
Peter Dalmalm, Sverigechef Nordea företag
Linda Ryden, Företagsmarknadschef Nordea Skaraborg
Theres Sahlström, Ordförande Skaraborgs Kommunalförbund
Fredrik Agelén, Chief Program Manager, Battery Operations Mariestad Volvo Group 

Nordea konferensen var ett arrangemang där Skaraborgs Kommunalförbund och Västsvenska handelskammaren var samarbetspartners.