Kugghjul mot blå bakgrund

Kompetensnavet Skaraborg

Genom att vara motor, mäklare och mötesplats ska Kompetensnav Skaraborg stödja, främja och stärka omställningen av kompetens inom arbetslivet i Skaraborg.

Skaraborg står inför omfattande och betydelsefulla förändringar på arbetsmarknaden. Nyetableringar, expansioner i befintliga verksamheter samt omställningar i arbetslivet kommer att ha mycket stor påverkan på arbetsmarknaden och samhällsutvecklingen i Skaraborg de kommande åren.

Kompetensnavet ska stötta omställningen i arbetslivet genom att säkerställa att det finns möjligheter för livslångt lärande och kompetensutveckling.
Kompetensnavets mål är att:

  • Etablera effektiva och kvalitetssäkra metoder och arbetssätt för insamlande, analys, kommunikation och leverans av kompetensutvecklingsåtgärder
  • Genom samverkan med arbetslivet bidra till en vidareutveckling av utbildningssystemets förmåga att möta kontinuerligt förändrade behov.
  • Säkerställa genomförande av efterfrågestyrda kompetensutvecklingsåtgärder.

 

Aktiviteter våren 2023

Under våren 2023 kommer kompetensnavet att ta kontakt med branschorganisationer och nätverk, både nationellt och lokalt, samt företag och utbildningsanordnare i Skaraborg för att skapa en lägesbild av kompetensutvecklingsbehoven som finns. Arbetet ska resultera i en lägesbild men också en modell för insamlande och analys av informationen.

Fordonsindustrin i Sverige och globalt står inför radikala omställningar både beträffande teknik och affärsmodeller. I Skaraborg berörs cirka 12 000 arbetstillfällen av omställningen. För att lyckas med omställningen behövs stödstrukturer i samhället. Kompetensnavet har som uppdrag att i det inledande skedet lägga särskilt fokus på den omställningen.

Kontakta Kompetensnavet

Välkommen att höra av dig till kompetensnavet via vår e-postadress: kompetensnavet@skaraborg.se

Samarbeten och finansiering

Kompetensnavet drivs av Skaraborgs kommunalförbund och är ett projekt med start 2022 och avslut i maj 2025. Projektet finansieras till 90 % av Västra Götalandsregionen och 10 % av delregionala utvecklingsmedel (DRUM). Målsättningen är en permanent verksamhet efter projektets avslut.

Kompetensnavet är en del i Skaraborgs kommunalförbunds arbete med regional utveckling. Kompetensnavet samverkar med bland andra kompetensforum (Skaraborgs övergripande funktion för strategisk samverkan kring kompetensförsörjning), Business Region Skaraborg, branschråd, IDC, Högskolan i Skövde, Arbetsförmedlingen samt övriga delregioner i Västra Götaland.

 Logotyp Västra Götalandsregionen

I samarbete med

Logotyp IDC