Personer håller i papper med målade kugghjul

Kompetensnavet Skaraborg

Kompetensnavets funktion är att stödja och samordna insatser för kompetensomställning i Skaraborg, inledningsvis med ett särskilt fokus på fordonsindustrins behov, för att trygga kompetensförsörjningen i delregionen.

Skaraborg står inför omfattande och betydelsefulla förändringar på arbetsmarknaden. Nyetableringar, expansioner i befintliga verksamheter samt omställningar i arbetslivet kommer att ha mycket stor påverkan på arbetsmarknaden och samhällsutvecklingen i Skaraborg de kommande åren.

Kompetensnavet ska stötta omställningen i arbetslivet genom att säkerställa att det finns möjligheter för livslångt lärande och kompetensutveckling, med särskilt fokus på dem som arbetar inom tillverkande industri.

Kompetensnavets första uppdrag är att, tillsammans med representanter från branschen, göra behovsinventeringar och ta fram åtgärdsprogram.

Inledningsvis särskilt fokus på fordonsindustrin

Fordonsindustrin i Sverige och globalt står inför radikala omställningar både beträffande teknik och affärsmodeller. För att lyckas med omställningen behövs stödstrukturer i samhället. I Skaraborg berörs cirka 12 000 arbetstillfällen av omställningen i fordonsindustrin. Därför är det naturligt att kompetensnavet i det inledande skedet fokuserar särskilt på branschen.

Kontakta Kompetensnavet

Välkommen att höra av dig till kompetensnavtet via vår e-postadress: kompetensnavet@skaraborg.se

Samarbeten och finansiering

Kompetensnavet drivs av Skaraborgs kommunalförbund och är ett projekt med start 2022 och avslut i maj 2025. Projektet finansieras av Västra Götalandsregionen. Målsättningen är en permanent verksamhet efter projektets avslut.

Kompetensnavet är en del i Skaraborgs kommunalförbunds arbete med regional utveckling. Kompetensnavet samverkar med bland andra kompetensforum (Skaraborgs övergripande funktion för strategisk samverkan kring kompetensförsörjning), Business Region Skaraborg, branschråd, IDC, Högskolan i Skövde, Arbetsförmedlingen samt övriga delregioner i Västra Götaland.

Logotyp Västra Götalandsregionen