Mösseberg, Falköping Foto: Falköpings kommun

Vår verksamhet

Skaraborgs Kommunalförbunds utgör plattformen för det gemensamma delregionala utvecklingsarbetet i Skaraborgs 15 kommuner. Förbundet skall särskilt verka inom följande områden:

  • Tillväxt och utveckling
  • Verksamhetsstöd och intressebevakning
  • Projekt som har till syfte att främja samordning och/eller samverkan inom områdena tillväxt och utveckling samt verksamhetsstöd.


I det gemensamma utvecklingsarbette för Skaraborg har arbetet i förbundets strukturerats i fyra utvecklingsområden:

  • Regional utveckling
  • Hållbar samhällsutveckling
  • Kunskapsutveckling
  • Välfärdsutveckling


Du kan läsa mer om respektive utvecklingsområde i menyn.