Mösseberg, Falköping Foto: Falköpings kommun

Vår verksamhet

Kommunerna i Skaraborg har många likheter men också olikheter. Varje enskild kommun är en viktig del i helheten och kommunerna är beroende av varandra. De måste samspela och förstärka varandra och bidra till en konkurrenskraftig helhet med hållbar tillväxt, välfärd och god miljö.

Skaraborgs Kommunalförbunds utgör plattformen för det gemensamma delregionala 
utvecklingsarbetet i Skaraborgs 15 kommuner. Förbundet skall särskilt verka inom följande områden:

  • Tillväxt och utveckling
  • Verksamhetsstöd och intressebevakning
  • Projekt som har till syfte att främja samordning och/eller samverkan inom områdena tillväxt och utveckling samt verksamhetsstöd.


I det gemensamma utvecklingsarbette för Skaraborg har arbetet i förbundets strukturerats i fyra utvecklingsområden:

  • Regional utveckling
  • Hållbar samhällsutveckling
  • Kunskapsutveckling
  • Välfärdsutveckling


Du kan läsa mer om respektive utvecklingsområde i menyn.