Kugghjul i trä hålls fram av personer så de kuggar i varandra

Kompetensforum Skaraborg

Kompetensforum Skaraborg är en strategisk samverkansarena för kompetensförsörjning i Skaraborg. Forumet arbetar med frågor som rör alla branscher, oavsett konjunktursituation.

Kompetensforum ska vara riktningsgivande för kompetensförsörjning på kort och lång sikt och samla aktörer för strategisk dialog i ett helhetsperspektiv. Kompetensforum är sammansatt av parter som verkar i Skaraborg och som arbetar med kompetensförsörjningsfrågor relaterat till arbetslivet i Skaraborg. Forumet samverkar också med olika branschers egna funktioner för kompetensförsörjning.

Kompetensanalys

Kompetensforum ansvarar för att regelbundet ta fram och presenteras en analys över arbetsmarknadssituationen i Skaraborg och hur kompetensförsörjningssituationen hanteras. Denna analys ligger till grund för det fortsatta utvecklingsarbetet och är vägledande för funktionen Kompetensnavet, som har i uppdrag att stötta och samordna insatser för kompetensomställningen i Skaraborg.

Samverkande parter

Kompetensforum bygger på ett brett deltagande från många branscher för att fylla sin funktion. I dagsläget representeras den privata sektorn av Företagarna, IDC och Västsvenska Handelskammaren. Från offentlig sektor medverkar Arbetsförmedlingen, Försvarsmakten, Skaraborgs Kommunalförbund, Skaraborgs Sjukhus (SkaS), Västra Götalandsregionen samt Skaraborgs kommuner via HR-chefsnätverket. Utbildningssystemet representeras av Högskolan i Skövde (HIS) och kommunernas nätverk för skol- och utbildningschefer. Som representanter för arbetsmarknadens parter finns LO-distriktet i Västsverige, Svenskt Näringsliv samt TCO.