Människor som rör sig i entren Högskolan i Skövde

Regional utveckling

Regional utveckling omfattar fokusområdena Näringsliv, Kompetensförsörjning och Kultur.
Vi har valt att särskilt arbeta med dessa områden. 
 
Arbetet  bygger på en nära samverkan med kommuner, organisationer och övriga aktörer för att skapa goda förutsättningar för tillväxt och utveckling av Skaraborg. Ett Skaraborg där det ska vara enkelt att leva. 

Därutöver bedrivs tillväxtprogramarbete med regionala och delregionala tillväxtmedel kopplat till Västra Götalands tillväxt- och utvecklingsstrategi, VG2030