Projektstart 2018
Öppet för deltagare
Avslut 2021 Här är vi nu

Studio Ludum

Studio Ludum

Projekt Studio Ludum är ett treårigt innovationsprojekt i form av en pilotstudie som vänder sig till spel- och spelkulturintresserade unga kvinnor och män (15-24 år) som varken arbetar eller studerar, eller de som är i en gråzon mellan studier och arbete. Syftet är att nyttja deras engagemang kring spelintresset för att motivera dem att göra klart sina studier eller på andra sätt ta sig närmare arbetsmarknaden