Initierad
Pågående Här är vi nu
Avslutad

Skolnärvaroteam

Skolan har huvudansvar för att skapa goda studieresultat, men skolmisslyckande är en komplex problematik där många av samhällets aktörer kan bidra för att skapa bättre förutsättningar för barn och unga att fullfölja grundskole- och gymnasieutbildning.

Den psykiska ohälsan hos våra barn och unga ökar och över 3000 elever i Västra Götaland går ut grundskolan utan gymnasie- behörighet. – Att eleverna fullföljer sina studier är vårt gemensamma ansvar, Hjo kommun har bildat en projektgrupp kring elever med hög frånvaro har jobbat vidare och börjat utveckla bra metoder och strategier. Gruppen har jobbat under ledning av vår folkhälsostrateg och består av representanter från skolan, socialtjänsten och vård och omsorg. Fullständig skolgång är en nyckelfaktor för att våra barn och unga ska lyckas i framtiden.