Analysfas
Genomförandefas
Avslutat Här är vi nu

En skola för alla

Skola för alla

Målsättningen för projektet En skola för alla var att fler unga klarar sin utbildning alternativt kommer i arbete och att färre hoppar av skolan. Vi fokuserade på målgruppen ungdomar 15-24 år i delregionerna Skaraborg, Fyrbodal och Boråsregionen Sjuhärad.