Initierad
Pågående Här är vi nu
Avslutad

Skolverkets projekt Nyanländas lärande

Under ledning av Skolverket får huvudmannen stöd i att utveckla arbetet med mottagande och utbildning av nyanlända barn och elever. Insatserna omfattar även barn och elever som inte är nyanlända men som har ett annat modersmål än svenska.