Initierad
Pågående Här är vi nu
Avslutad

APL är lärande på en eller flera arbetsplatser utanför gymnasieskolans yrkesprogram. Syftet är att eleverna ska utveckla yrkeskunskaper och en yrkesidentitet samt förstå yrkeskulturen och bli en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats.

Genom skolverkets nationella APL-utvecklare får skolan stöd i att  säkerställa att varje elev får APL av god kvalitet. Det kräver utveckling och arbete med organisation, rutiner och det systematiskt kvalitetsarbete av det arbetsplatsförlagda lärandet.