Vara stärker lärandet

Vara kommun genomför utbildningssatsningen Vara stärker lärandet i förskola, grundskola och gymnasium, med start hösten 2019.

Syftet med satsningen Vara stärker lärande är att stärka förmågan att bli en lärande organisation med fokus på att främja utveckling och lärande för alla barn och elever.